חברים וצופים יקרים
 הזמנת התמונות נעשית דרך מערכת הלקוחות.
 יש להקליד  את שם המשתמש והסיסמה שניתנה לכם ולהכנס לאלבום.
  אוכל לפתוח תקיות נוספות כפי שאתבקש מכם.
  יש להודיע בדוא"ל על סיום הבחירה.
 לא מומלץ להדפיס תמונות שהורדו מהאתר,
התמונות  באיכות צפיה  ולא להדפסה
            בברכת מזל טוב
        ו"שנפגש רק בשמחות"
                       רפי פריימן
שתף עם חברים את רפי צלם האירועים